fbpx

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tämä on Suomen tietosuojalain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste. Seloste on viimeksi päivitetty 2.9.2019.

Rekisterinpitäjä

Nimi: Tmi Saara Lindström / Pilkunviilaamo
Osoite: 33800 Tampere
Sähköposti: pilkunviilaamo@gmail.com
Y-tunnus: 2805843-1

Rekisteriin liittyvät sivustot

www.pilkunviilaamo.com

Kenen henkilötietoja kerätään

Rekisteriin kerätään rekisterin sivustoon liittyvien käyttäjien henkilötietoja. Käyttäjillä tarkoitetaan sivustolla vierailevia henkilöitä, asiakkaita ja sähköpostilistalle liittyneitä.

Mitä henkilötietoja kerätään

Käyttäjästä voidaan kerätä seuraavia tietoja:

• Etu- ja sukunimi
• Sähköpostiosoite
• Yritysasiakkaan henkilö- ja/tai yritystiedot
• Rekisteröitymistiedot
• Asiakassuhteen ylläpitoa koskevat tiedot: laskutus- ja maksutiedot, tilaustiedot, asiakaspalautteet, yhteydenotot, peruutustiedot
• Sivuston ylläpitäjälle lähetetyt sähköpostiviestit

Miksi henkilötietoja kerätään

Tietoja kerätään seuraaviin tarkoituksiin: asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen; toiminnan ja sivustojen kehittäminen; palveluiden toteuttaminen; asiakas- ja kävijätapahtumien varmentaminen; tuotteiden ja palveluiden markkinointi; tietojen tilastointi ja analysointi.

Mistä henkilötietoja kerätään

Henkilötietoja kerätään ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään tämän liittyessä sähköpostilistalle tai tilatessa ja ostaessa erilaisia palveluita. Lisäksi tietoja kerätään evästeiden kautta. Evästeiden käyttöä käsitellään myöhemmin.

Henkilötietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Henkilötietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle markkinointi- tai myyntitarkoituksiin. Rekistereihin kerättyjä tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla henkilöillä ole pääsyä rekisteriin.

Henkilötietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Käyttäjien tietoja (etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite) siirretään seuraaville EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella oleville ohjelmistoille:

• MailPoet-sähköpostilistaohjelma. Myös MailPoet noudattaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Lisätietoa: www.mailpoet.com/privacy-notice.
• Contact Forms -kyselylomakkeet
• Google Forms -kyselylomakkeet
• Facebook Pixel

Henkilötietojen säilytys

Peruste henkilötietojen säilyttämiseen on asiakassuhteen voimassaolo. Suhteen päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään 12 kuukautta, sillä asiakasrekisteriä tarkastellaan vähintään vuoden välein. Tällöin sähköpostilistalta poistuneiden käyttäjien ja entisten asiakkaiden henkilötiedot poistetaan.

Henkilötietojen suojaus

Yritys kunnioittaa kerättyjen tietojen luottamuksellisuutta. Järjestelmään tallennetut rekisterin sisältämät tiedot on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Niitä voivat käsitellä vain ennalta määrätyt yrityksen työntekijät.

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Käyttäjä voi milloin tahansa poistua sähköpostilistalta tai lopettaa asiakkuuden muistaen kuitenkin hoitaa asianmukaiset laskut. Käyttäjällä on oikeus tarkistaa, mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu sekä pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tallennettuja tietoja. Kyseiset pyynnöt tulee osoittaa rekisterinpitäjälle sähköpostitse osoitteeseen pilkunviilaamo@gmail.com. Yritys voi pyytää käyttäjää tarkentamaan pyyntöään ja varmentamaan henkilöllisyytensä ennen pyynnön käsittelemistä. Yritys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Käyttäjän antamien henkilötietojen oikeellisuutta ei tarkisteta erikseen. Käyttäjä voi muuttaa ja poistaa tietojaan sähköpostikirjeiden lopussa olevien linkkien kautta tai kirjautumalla palveluun. Käyttäjällä on myös oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että henkilötietoja ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Jotta tiedot pysyvät turvassa, myös käyttäjällä itsellään on velvollisuus muun muassa varmistaa, että käytetyt salasanat ovat tarpeeksi turvallisia ja että ne vaihdetaan säännöllisesti.

Alaikäisten turvallisuus

Yrityksen maksulliset palvelut on ensisijaisesti tarkoitettu täysi-ikäisille. Alle 18-vuotiaat saavat kuitenkin käyttää maksullisia palveluita, mikäli huoltaja hyväksyy palveluiden käytön.

Evästeet

Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. (Lisätietoja: Kyberturvallisuuskeskus) Evästeiden avulla kerätään sivuston kävijätilastoja ja analysoidaan niiden tietoja. Evästeet voi poistaa useimmilta selaimilta tai niiden käytön kieltää. Tämä tapahtuu kunkin selaimen omia asetuksia muuttamalla.

Yritys käyttää istuntokohtaisia ja seurantaevästeitä sekä kirjautumiseen liittyviä evästeitä. Lisäksi sivustolla on käytössä Google Analytics, jonka avulla yritys voi analysoida käyttäjien toimintaa. Tiedot mahdollistavat sivuston ja palveluiden parantamisen. Googlen sijoittamiin evästeisiin sovelletaan Googlen ehtoja ja käytäntöjä. Lue lisää: Google Analytics.

Yhteydenotot

Lähetä yllä mainittuja seikkoja koskevat pyynnöt, kysymykset ja muut yhteydenotot sähköpostitse osoitteeseen pilkunviilaamo@gmail.com.